right gif

YÖNETMELİKTE YANGIN KAPISI KAVRAMI

Yaşanması hiç bir şekilde istenilmeyen ve adı dahi telaffuz edildiğinde insanın vücudunda ürperti meydana getiren yangın hadisesi halinde bulunulan yapıttaki kapı ve diğer aksamlar çok önem arz etmektedir. Böyle bir durumda kullanılacak yangın kapısının bulunduğunuz mekan için en iyisi olsun derseniz kesinle tavsiyede bulunacağım güven yangın kapılarıdır. Ulaştığınızda istemiş olduğunuz özellikte her kapı hakkında bilgi alabileceğiniz adreslerin başında gelmektedir. Alışveriş sonrası hiç pişman olmayacağınız ürünü alarak kullanacaksınız ve içiniz rahat edecektir. Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelikte belirtilen tüm standartlara göre sözkonusu firma üretim sağlamaktadır.

Yönetmelikten bahsetmişken yangın kapısı ile ilgili biraz detay bilgi verelim. Öncelikle Yangın kapısı yönetmelikte şöyle tanımlanmaktadır: “Bir yapıda kullanıcılar, hava veya nesneler için dolaşım imkanı sağlayan kapalı tutulduğunda duman, ısı ve alev geçişine belirli bir süre direnecek nitelikteki kapı, kapak veya kepenktir.

Yönetmeliğin 32. Maddesinde; …Çıkış genişliği için, çıkış kapıları, kaçış merdivenleri, koridorlar ve diğer kaçış yollarının kapasiteleri 50 cm’lik genişlik birim alınarak hesaplanır. Birim genişlikten geçen kişi sayısı bina kullanım sınıflarına göre değişir….

Yönetmeliğin 33. Maddesi  b bendinde: …Çıkış kapısında; tek kanatlı kapıda temiz genişlik, kapı kasası veya lamba çıkıntısı ile 90 derece açılmış kanat yüzeyi arasındaki ölçüdür. Tek kanatlı bir çıkış kapısının temiz genlişliği 80 cm’den az ve 120 cm’den çok olamaz. İki kanatlı kapıda temiz genişlik, her iki kanat 90 derece açık durumdayken kanat yüzeyleri arasındaki ölçüdür…

Yönetmeliğin 34 maddesinde (2) …Yangın güvenlik hollerinin duvar, tavan ve tabanında hiçbir yanıcı madde kullanılamaz ve bu holleri, yangına en az 120 dakika dayanıklı duvar ve en az 90 dakika dayanıklı duman sızdırmaz kapı ile diğer bölümlerden ayrılması gerekir…

Yönetmeliğin 35.maddesinde (1): ….Yapının kullanımda olduğu sürece zorunlu çıkışların erişilebilir, kapıların açılabilecek durumda olması ve önlerinde engelleyicilerin bulunmaması gerekir…

Yönetmeliğin 36 maddesinde:…Bir iç kaçış koridoruna veya geçidine açılan çıkış kapılarının, kaçış merdivenlerine açılan çıkış kapılarına eşdeğer düzeyde yangına karşı dayanıklı olması ve otomatik olarak kendiliğinden kapatan düzenekler ile donatılması mecburidir.

Diğer detayları ise binaların yağından korunması hakkındaki yönetmeliğin ilgili maddelerinde rastlamak mümkündür.