right gif

YANGIN ÖNLEMLERİ

Yangına dayanıklılık açısından kullanılan malzemelerin ve yapı elemanlarının birbirleriyle olan ilişkisi çok önemlidir. Örneğin, malzemelerin ateşle temasında ne gibi komplikasyonların meydana geleceği, donatıların üretim özellikleri ile eklenmelerindeki özellikler, yangın etkileri altında yapı malzemeleri ve yapı elemanlarında ne gibi değişiklikler olabileceği, dikkat edilecek hususlardan bazılarıdır.

Binalarda ne zaman ve ne şekilde gerçekleşeceği belli olmayan önemli bir tehlike yangın riskidir. Konut sayısının artışı yangın riskinin boyutlarının da artmasının nedenlerinden biridir. Can ve mal kayıplarını en aza indirmek ve yangın riskini önlemek mümkündür. Fakat bu riski tamamen ortadan kaldırmak mümkün değildir. Tasarım aşamasındayken alınabilecek yangın önleyici tedbirler toplu konutlarda yangın riskinin boyutlarını azaltmaktadır. Yangın yalıtımında kullanılan malzemeler yangının nedenleri arasında önemli bir husustur.  

Yangın riskinin boyutlarının da genişlemesine yangın tehlikesi, gelişen teknoloji ile birlikte çağa uyum sağlayan yapı çeşitleri ve kullanıcı sayısında gözlenen artış neden olmuştur. Binalarda yangın riskinin gerçekleşme olasılıkları artmıştır. Ayrıca çok insanın can ve mal güvenliğini de tehdit etmeye başlamıştır.

Yangın ortamında oluşabilecek tehlikelerden insanları korumak için alınması gereken tedbirlerin bilinmesi ve en önemlisi uygulanması önemli bir husustur. Tedbirlerin alınmaması halinde verilecek cezaların caydırıcı nitelikte olması da gerekiyor. Yangın riskinin gerçekleşmesine ve gerçekleşse bile boyutlarının sınırlandırılması için alınabilecek yangın güvenlik önlemleri her zaman önem arzeden bir mevzudur.

Tasarım aşamasında yapılar için yangın riskinin gerçekleşmesi durumunda boyutlarının sınırlandırılması nasıl olur buna yönelik önlemler alınır. Bu önlemler, yapının işlevine, yüksekliğine, alanına, konumuna, kullanıcı sayısına ve kullanıcıların fiziksel özelliklerine göre değişmektedir. Ayrıca yapıdaki pencere büyüklüklerinden, mekânların birbirine göre konumlandırılmasına, kullanılan malzemelerin seçimine kadar pek çok tasarım değişkenini göz önünde bulundurmak gerekiyor.

 Binanın yapımında kullanılan malzemelerin niteliği önemli bir konudur. Binaların yönetmeliklerde belirtilen hususlara dikkat edilerek inşa edilmesi ve yangın riskine karşı yalıtım yapılması yangın riskini azaltır. Bir yapının mimari tasarım ve hesaplarının ideal olması o yapının sağlam olması için yeterli değildir.

Yapıların estetik, işlevsellik, maliyet gibi hususlar çerçevesinde doğa olayları ve yangına karşı dayanıklı olması mimarların sorumluluğundadır. İdeal tasarım ve hesap düzenine sahip olduğu varsayılan bir yapı yanlış malzeme seçimi, yanlış uygulama yöntem ve tekniği sonucu dayanıksız hale gelebilir.