right gif

YANGIN GÜVENLİK HOLLERİ

Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelikte; yangın güvenlik holleri kaçış merdivenlerine dumanın geçişinin engellenmesi, söndürme ve kurtarma elemanlarınca kullanılması ve gerektiğinde engellilerin ve yaralıların bekletilmesi için yapılan yerler olarak tanımlanır. Ancak holler yangın esnasında kaçış yolunu kullananlar tarafından hareketlenmeyi engellemeyecek şekilde dizayn edilmelidir. Örneğin yangın esnasında herkes telaşlı olduğundan dolayı bu hol başka amaca hitap eder ya da o sirkülasyonda giriş çıkışları engellerse güvenlik holünün bir kazancı olmayacaktır. Aksine öyle bir durumda çok büyük riskler ortaya çıkaracaktır.

Yangın güvenlik hollerinin amacına göre kullanımının yanında yangın güvenlik kapıları da amacına uygun kullanılmalıdır. Günlük hayatta özellikle konutlarda çoğu kere rastlamışızdır. Kapıların sote yani görülmeyen yerleri kiler gibi kullanılarak giriş çıkışlar kapatılmıştır. Bu sakıncalı bir durumdur. Ayrıca yangın kapılarının dayanıklılığı da çok önem arz etmektedir. Yangın kapılarının kullanım amacı dışında kullanırsak yangın esnasında hayati tehlikeler ortaya çıkar. Dolayısıyla yangın kapılarının kullanımı, üretimi ve montajı ile ilgili daha fazla detayı yanginkapisiistanbul.com adresindeki güven yangın kapısı telefon numarasını kullanarak ya da siteyi inceleyerek edinebilirsiniz.

Aslında genel olarak şöyle ifade etmemiz daha doğru olacaktır ki; yangın yönetmeliğinde yer alan tüm hususları kullanım amacı içinde kullandığımızda biz kazançlı olacağız. İsterseniz yönetmeliğe göre yangın güvenlik hollerinin özelliklerine biraz daha fazla detayına inelim.

  • Yangın güvenlik hollerinin duvar, tavan ve tabanında hiçbir yanıcı malzeme kullanılmamalıdır.

  • Yangın hollerinin duvarları en az 120 dakika yangında dayanıklı olmalıdır.

  • Yangın hollerinin kapıları 90 dakika duman sızdırmamalı

  • Yangın güvenlik hollerinin taban alanı, 3 m2’den az, 6 m2’den fazla ve kaçışı yönündeki boyutu ise 1,8 m’den az olmamalı

  • Acil durum asansörü önünde yapılacak yangın güvenlik holü alanı, 6 m2’den az, 10 m2’den çok ve herhangi bir boyutu 2 m’den daha az olmamalı

  • Döşemeye, asansör holünde çıkış kapısında doğru 1/ 200’ü aşmayacak bir eğim verilmelidir.

  • Aksi belirtilmedikçe kaçış merdivenlerine, bir yangın güvenlik holünden veya kullanım alanlarından bir kapı ile ayrılan hol, koridor veya lobiden geçilerek ulaşılır.

  • Acil durum asansörü ile yapı yüksekliği 51,50 m’den fazla olan binalarda kaçış merdiveni önüne yangın güvenlik holü yapılması zorunludur. Acil durum asansörünün yangın merdiveni önündeki güvenlik holüne açılması gerekir.

    Yangın güvenlik hollerinin kullanmaya uygun şekilde boş bulundurulmasından, bina veya işyeri sahibi ve yöneticileri sorumludur.