right gif

ÇİFT KANATLI YANGIN KAPISI

ÇİFT KANATLI YANGIN KAPILARI İNSAN SAYISININ YOĞUN OLDUĞU 

MEKANLARDA  TAHLİYEYİ KOLAYLAŞTIRABİLMEK AMACI İLE 

KULLANILMAKTADIR.OKUL KORDORLARI HASTANE KORİDORLARI,

AVM LER  GİBİ YOĞUN NÜFUSLU MAHALLERDE EN İYİ ÇÖZÜMDÜR.

ÇİFT AÇILIMLI SİSTEMDE KİŞİ HER İKİ KANADIN PANİK BARLARINA

AŞAĞI YÖNDE GÜÇ VERMEK SURETİYLE KANATLARIN AYNI ANDA

AÇILMASI SAĞLANIR VE FAZLA SAYIDA İNSANIN RAHATLIKLA

TAHLİYESİ GERÇEKLEŞİR.BAZI MEKANLARDA DAR GEÇİŞLERDE YAVRU

KANATLI ÇİFT KANAT MODELLERİ KULLANILIR.SABİT KANAT ALT VE ÜST

GİZLİ SÜRGÜ İLE SABİTLENİR,DİĞER KANAT -GENELDE 100CM

OLARAK ÖNERİLİR-VE TAHLİYE İÇİN UYGUN BİR GENİŞLİKTİR.PANİK BAR

İLE BERABER DİĞER YÖNDEN GEÇİŞİ SĞLAMAK AMACI İLE KİLİTLİ YADA 

KİLİTSİZ KOL KULLANILIR.

ÇİFT KANATLI YANGIN KAPISI

İnsanoğlunun yaşam alanları gelişen şartlar neticesinde gün geçtikçe daha riskli hale dönüşmektedir. Bunun en büyük nedeni devasa binalarda bireylerin hayatlarını sürdürmeye çalışmasıdır. Böyle yoğunluklu yerlerde acil durumlarda bulundukları odalardan, evlerden, katlardan ya da binalardan tahliye durumlarında çift kanatlı yangın kapıları büyük bir ihtiyaç haline gelmiştir. Elbette sadece yaşam alanları kapsamında konutların değil diğer yerler için de gereklidir. Örneğin hastanelerde, okullarda, büyük işyerlerinde çift kanatlı yangın kapıları her daim bir zorunluluktur. Dolayısıyla bu tür yerlerde bir anlamda mevzuatında gereği yerine getirilmiş olur.

Tek kanatlı yangın kapısına göre çift kanatlı kapıların çalışma şeklinde farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklar başında çift kanatlılar adından anlaşıldığı üzere çift açılımlıdır. Bir de açmak için her iki kanadın panik barı aşağı doğru bir hareket yapıldığında aynı anda açılır. Böylece tek kanatlı olanlara göre daha fazla insanın sirkülasyonu sağlanır. Bu durumda da çok fazla insan rahatlıkla buradan tahliye olur.

Çift kanatlı yangın kapılarının kullanım kolaylığı açısından dar yerlerde dar geçiş alanı bulunulan mekanlarda yavru kanat sistemi kullanılmaktadır. Yavru kanatlı çift kanat modellerinin bu faydası elbet tahliye durumlarını kolaylaştıracaktır. Bu şekilde sabit kanat alt ve üst gizli sürgü ile sabitlenmektedir. Diğer kanat ise 100 santimetre olarak önerilmektedir. 100 cm uzunluk insanların tahliyesi anlamında uygun bir genişlik olarak öngörülmüştür. Bu hususa ek olarak da panik bar ile beraber diğer yönden geçişi sağlamak maksadıyla kilitli ya da kilitsiz kol kullanılmaktadır.

Mevzuat ve standart açısından yangın kapılarında belli nitelikler önemlidir. Çünkü buralarda ifade edilen standartlar bir anlamda insan hayatı için gerekliliktir. Bunu sağlayan yapılar yaşam alanları için de büyük bir zorunluluğu yerine getirmiş olmaktadır. Çift kanatlı ya da tek kanatlı kapılarda güvenliğin yanında olası durumlarda sunacağı hizmet büyük bir fayda sağlayacaktır. O yüzden insan hayatının parçası olan yangından korunma ve hayatta kalmada çok çift kanatlı yangın kapıları önemlidir. Tüm burada ifade edilen hususlar güven yangın kapıları tarafından sağlanmaktadır. Her ölçü ve renkte yangın kapısını bir arada görüp tercihlerinizi uygulamaya geçirmek için her zaman burası ile irtibata geçebilirsiniz.

Yangın esnasında maksimum fayda sağlamak için kapının tek kanatlı ya da çift kanatlı olmasını önemsemek gerekiyor. Bazı yerler ihtiyaca göre tek kanatlı bazı yerler ise çift kanatlı olabilir. Önemli olan yangın esnasında kapının gerekli dayanıma sahip olmasıdır. Güvenli yaşam alanları oluşturmanın ilk şartı projeden binanın yapımına kadar ki süreçte yangın kapılarının doğru tasarım ve uygulaması için şartları yerine getirmektir. Olası istenilmeyen bir vakada duman ve alevden korunabilmek için yangın kapılarının işlevini tama olarak yerine getirmesi icap etmektedir. Dolayısıyla yangından etkilenmemek için yaşam alanları mevzuat gereği yapılması gereken yangın kapılarını gerektiği gibi kullanmalıdır.

 

    


Resimler